இந்திய ஓட்டுனர் உரிமத்தை வைத்து எத்தனை நாடுகளில் வாகனம் ஓட்ட முடியும்.?

இந்திய நாட்டின் ஓட்டுனர் உரிமம் வைத்திருப்பவர்கள், இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது, உலகின் பிற நாடுகளிலும் வாகனம் ஓட்ட முடியும் என்பது உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும். இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தை வைத்து வெளிநாடுகளிலும் வாகனம் ஓட்டலாம். இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தில் வாகனம் ஓட்ட அனுமதிக்கும் 15 நாடுகளைப் பற்றி தற்போது பார்ப்போம்.

 • அமெரிக்கா

அமெரிக்காவின் அதிகப்படியான மாநிலங்களில் இந்திய ஓட்டுனர் உரிமம் இருந்தால் வாடகைக் காரை ஓட்ட அனுமதிக்கப்படுகின்றன. அதை வைத்து அங்கு 1 வருடம் ஓட்டலாம். ஆனால் உங்கள் ஆவணங்கள் முறையானதாகவும், ஆங்கிலத்திலும் இருக்க வேண்டும். ஓட்டுனர் உரிமத்துடன் நீங்கள் I-94 என்ற படிவத்தை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும், அதில் நீங்கள் அமெரிக்காவிற்கு வந்த தேதி இருக்கும்.

 • நியூசிலாந்து

நியூசிலாந்தில் ஒரு வருடத்திற்கு இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தில் வாகனம் ஓட்டலாம்.

 • கனடா

கனடாவில் நீங்கள் சாலையின் வலது புறமகா வாகனம் ஓட்ட வேண்டும்.

 • ஆஸ்திரேலியா

ஆஸ்திரேலியாவிலும் சில விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தில் வாகனம் ஓட்டலாம். இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தில் இங்கு மூன்று மாதங்களுக்கு ஓட்ட அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.

 • இங்கிலாந்து

இங்கிலாந்தில் இடதுபுறம் வாகனம் ஓட்ட வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது. இங்கும் 1 வருட காலம் ஓட்டலாம்.

 • இத்தாலி

இத்தாலி விதிகளின்படி, சர்வதேச ஓட்டுநர் அனுமதியுடன் உங்கள் உரிமம் இருக்க வேண்டும்.

 • சுவிட்சர்லாந்து

சுவிட்சர்லாந்து விதிகளின்படி, நீங்கள் இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தில் 1 வருடம் வரை புறநகர் பகுதியில் வாகனம் ஓட்டலாம்.

 • தென்னாப்பிரிக்கா

உங்கள் உரிமம் ஆங்கிலத்தில் இருப்பதுடன், அதில் உங்கள் புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பமும் இருக்க வேண்டும்.

 • பிரான்ஸ்

இந்திய ஓட்டுனர் உரிமத்தின் உதவியுடன் பிரான்சின் சாலைகளில் வாகனம் ஓட்டலாம்.

 • சிங்கப்பூர்

சிங்கப்பூர் அரசு வெளிநாட்டவர்கள், தங்களுடய நாட்டின் ஓட்டுநர் உரிமத்தில் 1 வருடம் வரை வாகனம் ஓட்ட அனுமதிக்கிறது. இது தவிர, நீங்கள் ஹாங்காங் மற்றும் மலேசியாவிலும் ஓட்டலாம்.

 • பின்லாந்து

இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்துடன் ஒரு வருடம் முழுவதும் பின்லாந்தில் வாகனம் ஓட்டலாம். ஆனால் இதற்கு உங்களுடன் மருத்துவக் காப்பீடு இருப்பது கட்டாயமாகும்.

 • மொரிஷியஸ்

மொரிஷியஸ் நாட்டின் விதிகளின்படி, இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தில் 1 நாள் மட்டுமே ஓட்ட முடியும்.

 • நார்வே

நார்வேயில், மொத்தம் 3 மாத காலத்திற்கு இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தை வைத்து வாகனம் ஓட்டலாம். மேலும் ஜெர்மனி, பூட்டான் ஆகிய நாடுகளிலும் இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தை வைத்து வாகனம் ஓட்டலாம்.

credit : tamilmicsetsingapore

Related Articles

Back to top button